banner

מעקות ביתיים

 ידיעון קצר בנושא מעקות ביתיים

מעקות ביתיים הם רכיבי בטיחות אשר חלה חובת התקנה לגביהם. בית אשר לא מותקן בו מעקה אם יש בו גרם של יותר מ- 3 מדרגות, ואינו מוסדר בו מעקה במרפסת גבוהה נחשב לבית לא תקני אשר למהנדס המועצה אסור להוציא עבורו טופס 4 (טופס לאכלוס המבנה). גם כאשר מתקינים מעקות, הם חייבים להיות תקניים: בקו ישר 1.05 מ' מהקרקע לפחות, עם רווח תחתית-רצפה של לא יותר מ- 10 ס"מ. במידה וזה מעקב מדרגות משופע, עליו להיות לא יותר נמוך מ- 90 ס"מ בכל נקודה בשיפוע, עם לא יותר מ- 10 ס"מ רווח בין כל מדרגה לכל נקודת-תחתית במעקה. רק מעקות כאלו נחשבים תקניים ויוכלו לשרת בבטחה בבית שלכם.

בחירה עיצובית של המעקה

על מנת להשכיל לבחור נכוחה את המעקה ברמה העיצובית – חשוב לשים לב לכל מיני ניואנסים דקורטיביים שישנם בבית: לבחון את עיצוב הפרזול בדלתות ובחלונות ואף להשוות למעקות נוספים, אם קיימים. מאד מומלץ כי הצבע של החלק הארי של המעקה וגם של הפרזול יתאימו לנעשה במרחב, וייבחר מוצר בעל אופי שדומה לחדר. אם זהו מעקה זכוכית, מומלץ לבחור לו פרופיל מתכת נירוסטה או מוזהב או שחור. אם זהו מעקה עץ, מאד חשוב להתייחס, בנוסף לחלק העליון של ההתקן, גם לפיתוחים מלמטה, כלומר לשלבי המעקה ולהגיע להחלטה אם אתם צריכים אותם אנכיים או אופקיים, ובאיזו צורה: מרובעת או עגולה. בדקו את הנושא בהדמיית מחשב ובחרו בדגם שמשתלב הכי טוב במרחב בו המעקה צפוי להיות מוצב.

בחירה פונקציונאלית של המעקה

מאד מומלץ לבחור בחומרי בוטיק הראויים לבניית מעקות: פלטות זכוכית ומתכת, או לחילופין עץ. מאד חשוב שיהיה זה עץ מלא אשר יתאים למעקות. בבחירת מעקות, אין מקום לטעויות באפיון החומרים. הם צריכים להיות הכי חזקים על מנת לספק לכם את עכל הנדרש כאמצעי למניעת נפילה.

טיפים לליטוש אחרון של ההזמנה לפני סגירתה

מומלץ לבחון אפשרות לצביעת המעקה. במיוחד אם זהו מעקה עץ, זו פרוצדורה שלא קשה ולא מורכב ליישם אותה. היא תניב לכם התקן בעיצוב חופשי אשר יתאים לשילוב במרחב הביתי שלכם בסבירות גבוהה. כמו כן, בדקו אפשרויות לשינוי הצורות הפנימיות של המעקה על מנת ללטש אותו בדיוק על פי התאמת האביזרים הקיימים בעיצוב ביתכם.